Adi Záchranka Stomatologie

Ochraně osobních údajů srpna 6, 2023

Zásady ochrany soukromí

  • Napsáno
    Helena Novotná

    Helena Novotná

  • 0 Komentáře

Úvod

Zásady ochrany soukromí na webové stránce Adi Záchranka Stomatologie jsou závazné pro všechny uživatele, kteří se rozhodnou využít služby poskytované na našem webu nebo se s námi jinak spojí. Jejich cílem je informovat vás o tom, jakým způsobem sbíráme, zpracováváme a chráníme vaše osobní údaje. S ohledem na ochranu údajů a soukromí je třeba zdůraznit, že provozovatelem webové stránky a správcem osobních údajů je paní Helena Novotná, se sídlem na adrese Žižkova 14, 586 38 Jihlava, Česká republika. V případě jakýchkoliv dotazů nebo požadavků se na nás můžete obrátit na email [email protected].

Sběr a použití osobních údajů

Osobní údaje jsou všechny informace, které identifikují nebo mohou identifikovat fyzickou osobu. Sběr osobních údajů na našem webu probíhá vždy s vaším vědomím a souhlasem a to pouze v nezbytném rozsahu. Tento sběr může zahrnovat vaše jméno, kontaktní údaje jako je emailová adresa nebo telefonní číslo, případně další informace potřebné pro zajištění služeb nebo informací, o které jste požádali na našich stránkách. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány s nejvyšší pečlivostí a v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Bezpečnost osobních údajů

Pro zajištění ochrany vašich osobních údajů přijímáme veškerá nezbytná technická a organizační opatření. V naší firmě jsme stanovili interní postupy pro nakládání s osobními údaji, které jsou navrženy tak, aby minimalizovaly riziko neautorizovaného přístupu, zneužití nebo ztráty údajů. Jsou uplatňovány standardy bezpečnosti jak na technologické, tak na personální úrovni a pravidelně jsou revidovány a aktualizovány v souladu s aktuálními trendy a hrozbami.

Zpřístupnění údajů třetím stranám

Osobní údaje nebudou poskytovány žádným třetím stranám kromě situací, kdy to vyžaduje zákon nebo rozhodnutí soudního orgánu, nebo je to nezbytné pro poskytnutí služby nebo splnění smlouvy s vámi jako zákazníkem našich služeb. Ve všech případech, kdy dochází k předání údajů třetím stranám, vyžadujeme dodržování stejné úrovně ochrany údajů, jakou aplikujeme ve vlastní firmě. Při vybírání partnerů, kteří mohou přijít do styku s osobními údaji, dbáme na to, aby splňovali veškeré zákonné a profesionální standardy.

Napsat komentář

Položky označené * jsou povinné.